Categories
Artist Beans Poetic Beans

Eba

Mao nang dili tanan gugma lang ang kinahanglan

A Bisaya Poem by Karya, 2017

1

Ako, usa ka bunga gikan sa kahong bukog ni adan
Gihulma sa yuta, gitayhupan ug kinabuhi, apan
Ako, gi-hi-mo para magpuyo sa balay ug manglimpyo
Magsul-ob ug sayal, magbistida, maglaba, ug magluto

2

Usa ka bumbilya sa balay pero sa balay ra mag sulo ah
Ako, usa ka buwak nga gihuwat para mamuwak
Pero usahay pugson ko nga mo duga
Ibton akong pagkatao ug ibuskad pag-ahat

3

Kay ako bunga ni papa, sa akong uyab, sa akong amigo, ug sa lain laing mga laki nga nag biga 
Nga nag-apas matilawan ang akong buwak ug katam-is sa akong duga
Pinaagi sa abonong gitawag natong gugma,Ako namatay.
Sa pagpananom kinahanglan apilan og gugma matod pa ni Lola

Photo by Tresh Le


4

Pero wala ko ingna ni lola nga dili tanan ani maayo, 
Nga naay uban makapatay sad kanimo, 
Mao ng dili tanan gugma lang ang kinahanglan,
kay dili tanan babae mag sayal lang ug dili tanan magsayal babae lang,

5

Dili lang ko kinahanglan maglaba, maglimpyo, ug mag luto, 
Dili lang ko angay sab himuong bogo ug sa balay lang mag puyo, 
Ug dili lang ko bumbil sa upat ka kwadradong haligi sa balay ni
Adan para dinha rako magsihagan,Ig mapundir pwede ra ilabay ug ilisan,

6
Kay dili rako bunga nimo, kay diba
Dili rako buwak nga human nimo ibton, pasagda-an lang madugta
Dili ba pwede nga simhot-tan-aw lang ka?
Maong sigaha imong mata kay Eba!

7
Dili rako naay totoy ug kinataw nga angay ra turokan sa imong mga bata, 
Naa koy kamot, ug kini makabuhat ug daghang butang,
Naa koy tiil, ug kini makabarog bisan og wala pay tabang,
Kay si Eba wala ra mag tanga, padayon lang

Photo by Tresh Le8
Minglihok siya paghuman niya naka-mata sa kamatuoran
Nga dili ra siya ang rason sa sala nga nag-hinungdan
Nga gipalayas tang tanan sa ganghaan,
Siya ang kasingkasing sa tanan nga ug kung wala siya nan

9
Mamatay si Adan dinhing kalibutana Busa ayaw ko og gamya kay sa sugod palang, ikaw nanginahanglan na og Eba,
Ayaw kana ilimod nga ikaw ra ang gigama nga taas niining kalibutana
Kay dili tungod ako usa ka babay sa usa ka lalaki nga dominanteng sistema

10
Magpasabot nga dili nako kaya mo tupong sa imong kapasidadAyaw ko hukmi kay tungod lagi ako nakasayal, kundili sa abilidad
Magsukod dapat ang respeto sa kung unsa imong pamatasan
Ug dili tungod sa kung unsa imong sinul.oban ug imong kinatawhan,

11
Busa akong higugmaon akong kaugalingon og una,Ibukhad nako akong mga pako ug akong ipakita ang mabulukon kong panghunahuna,Ayaw ko pugngi kay ako mo lupad na ug akong ipanghambog lagi
Nga dili rako usa ka babae, pero tungod kay ako, babae.


Karya is a multitalented creative bean living in Cebu City. You can follow her magical adventure and read more of her works at Unopened Letters.

Tresh Le is a visual artist and photographer. He is the official illustrator and photographer of Team Love Club. When he’s not creating art, you can find him in random cafes (40% chance sleeping on Coffee Bean‘s couch because he can), or somewhere else listening to Lady Gaga. Follow him on Instagram @tresh.le

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s