Categories
Artist Beans Poetic Beans

Eba

Mao nang dili tanan gugma lang ang kinahanglan